google plus facebook youtube

Diakonia Życia

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili" ( Mt 25,40)


Kochani wczytując się w powyższe  słowa ewangelii  oraz mając na uwadze miesiąc październik poświęcony  modlitwie różańcowej do Matki Bożej Różańcowej, Królowej Różańca Świętego pragniemy Was gorąco zaprosić do udziału w tej modlitwie  w swoich parafialnych świątyniach, a jeśli to nie będzie z różnych względów możliwe w swoich domach w gronie rodziny. Prosimy abyście w miesiącu październiku modlili się gorąco w intencji  zagrożonej w Polsce rodziny i decydowaniu przez nią o wychowaniu swoich dzieci.

Zachęcamy abyście w miesiącu październiku wybrali jeden dzień aby wspólnie ze swoją wspólnotą, kręgiem przygotować rozważania różańcowe i odmówić różaniec  z całą wspólnotą parafialną w następujących  intencjach:

  • błagalnej -ochrony i nierozerwalności małżeństwa i rodziny , wychowania dzieci do wiary i wartości chrześcijańskich, ochrony poczętego życia  od poczęcia do naturalnej śmierci (wprowadzenie do Konstytucji RP prawnej ochrony każdego poczętego życia i w podeszłym wieku).
  • przebłagalnej-za grzechy przeciw poczętemu życiu,  łamaniu jedności małżeńskiej,  zaniedbaniom oraz złym wzorcom  rodzicielskim i wychowawczym.
    W 100 lecie narodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, Papieża Rodziny jego słowa wypowiedziane w Nowym Targu  w 1979 roku  są wciąż aktualne, a w czasie obecnym nabierają szczególnego znaczenia.


"I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby  była wierna świętemu prawu życia"
Bądźmy  zatem wierni Bogu i Ojczyźnie oraz słowom wypowiedzianym przez naszego rodaka Jana Pawła II  budując w sobie, w rodzinie, wokół siebie, w narodzie i świecie cywilizację miłości .
 
Pozdrawiamy Was w Chrystusie Panu wraz z Maryją Królową Rodzin
łącząc się z Wami duchowo i trwając jednomyślnie na modlitwie różańcowej
Alicja i Sylwester Śniadałowie Diecezjalna Diakonia Życia