google plus facebook youtube

Materiały formacyjne

Etapy formacji i materiały do spotkań w grupach Dzieci Boże - pierwszy rok formacji rozpoczyna się w 3 klasie szkoły podstawowej (są to dzieci, które przyjęły pierwszą komunię świętą). 3 klasa podst ODB I - po rocznej formacji wyjeżdżają na swoją pierwszą Oazę Dzieci Bożych I stopnia - drugi rok formacji rozpoczyna się w 4 klasie szkoły podstawowej (są to dzieci które były już na oazie wakacyjnej I stopnia jak i te które nie były). 4 klasa podst ODB II - po rocznej formacji wyjeżdżają na Oazę Dzieci Bożych drugiego stopnia - trzeci rok formacji rozpoczyna się w 5 klasie szkoły podstawowej (są to dzieci które były już na oazie wakacyjnej II stopnia jak i te które nie były). 5 klasa podst ODB III - czwarty rok formacji rozpoczyna się w 6 klasie szkoły podstawowej (są to dzieci które były już na oazie wakacyjnej III stopnia jak i te które nie były). 6 klasa podst ODB trwa do ukończenia 6 klasy. Formacja nowej drogi - rozpoczyna się po ukończeniu 6 klasy szkoły podstawowej wyjazdem na Oazę Nowej Drogi I stopnia. 7 po OND 1

Po powrocie z OND I (1 klasa gimnazjum) lub osoby,  które nie były jeszcze na oazie i rozpoczynają swoją formację, omawiają Ewangeliczne rewizje życia. W wakacje przed 2 klasą gimnazjum wyjeżdżają na OND II.

8 po OND 2Po powrocie z OND II (2 klasa gimnazjum) lub osoby, które nie były jeszcze na oazie i rozpoczynają swoją formację, omawiają Ewangeliczne rewizje życia. W wakacje przed 3 klasą gimnazjum, po przyjęciu sakramentu bierzmowania wyjeżdżają na OND III.

    10 ŁukaszaPo powrocie z OND III (3 klasa gimnazjum) lub osoby, które nie były jeszcze na oazie i rozpoczynają swoją formację, omawiają Ewangeliczne rewizje życia, 11 Jana oraz 4 spotkania nad Ewangelią św. Łukasza i 8 spotkań nad Ewangelią św. Jana. 9 po OND 3

Lepiej jest jednak rozpocząć od spotkań nad Łukaszem i Janem - dopiero po nich sięgamy po ewangeliczne rewizje życia po OND 3.

Formacja Nowego Życia - w wakacje przed 1 klasą ponadgimnazjalną, wyjeżdżają na ONŻ I. 12 po ONŻ 1Po powrocie z ONŻ I uczestnicy spotkań omawiają jedenaście rozmów ewangelicznych, 13 krokia następnie 10 kroków dojrzałości chrześcijańskiej.       Po omówieniu 10 kroków i odbyciu celebracji uczestnik może uczestniczyć w rekolekcjach ONŻ II. W niedługim czasie pojawią się dalsze informacje Wszystkie przedstawione materiały można zamówić