google plus facebook youtube

Diecezjalny Dzień Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

8 maja obchodzimy uroczystość ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika. To ważny dzień dla wszystkich Polaków, gdyż jako pasterz zatroskany o swój naród patronuje dziś naszej Ojczyźnie. Obrońca ładu moralnego 900 lat po swojej męczeńskiej śmierci stał się także patronem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Jej członkowie wpatrują się w niego jako wzór odwagi w dawaniu świadectwa o najwyższych wartościach moralnych. Data 8 maja stała się dla Członków Diakonii Wyzwolenia Diecezji Łomżyńskiej dobrą okazją do tego, by móc odpowiedzieć na płynącą z serca potrzebę spotkania z drugim człowiekiem w duchu jedności. Zorganizowali oni Diecezjalny Dzień Jedności KWC, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

To niezwykłe wydarzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10:00 w Suchcicach, w miejscu zwanym Ogniskiem Bożego Pokoju.

Przybyłych gości powitał Moderator Diakonii Wyzwolenia Diecezji Łomżyńskiej – ks. Mateusz Rakusiewicz. Po krótkim wstępie i przedstawieniu przewidzianego programu, zawiązanie wspólnoty poprowadził DJ Patryk Majewski. Nikomu z obecnych nie zabrakło ruchu i mnóstwa uśmiechu, a Pan Bóg pobłogosławił na ten czas wyjątkowo piękną pogodą. Całą energię można było uzupełnić szybką kawą i ciastkiem, po których spożyciu odbyły się spotkania w grupach. Ich tematem przewodnim stały się słowa: “Nowe Wojsko Gedeona w obliczu widma zagłady” - oparte na książce ks. Franciszka Blachnickiego, zatytułowanej “Wolni i Wyzwalający”.

Wtenczas była możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami dostrzegania widma zagłady w codzienności, szczególnie przez nadużywanie alkoholu, czy też doświadczeniem trwania na drodze do prawdziwej wolności i trzeźwego myślenia. Dostrzegaliśmy ogromną potrzebę wypowiedzenia swoich niepokojów dotyczących życia wśród osób uwikłanych w nałogi oraz chęć szukania pomocy dla takich osób. O godzinie 12:00 wszyscy udali się do kaplicy, gdzie swoją konferencję wygłosił gość specjalny - ks. Wojciech Ignasiak - kapłan Archidiecezji Katowickiej, kierownik Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego im. ks. F. Blachnickiego w Katowicach. Nie tylko przybliżył on zebranym sylwetkę założyciela KWC, ale także opowiedział o okolicznościach powstania tego Dzieła i o tym jak ważne ono jest.

Po konferencji, głos zabrali odpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia diecezji łomżyńskiej – Basia i Mirek Gołdys, którzy podzielili się swoim świadectwem życia w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Zwrócili uwagę na to jak fundamentalne jest obdarowywanie miłością drugiego człowieka - podążając za słowami: “Nie piję, bo kocham” i to jak wielkie znaczenie ma w rodzinie przykład rodzica – abstynenta. Następnie nadszedł czas na główny punkt spotkania jakim była Eucharystia. Przewodniczył jej ks. Mateusz Rakusiewicz, a Słowo Boże wygłosił ks. Wojciech Ignasiak, który mówił o tym jak zasadnicza jest postawa abstynenta jako świadka radości - tego, który “nie kisi się we własnym sosie, ale z odwagą i wielkim zaufaniem wobec Boga, wychodzi do ludzi”.

Wspomniał też o istocie czystego serca, które musi być zdolne do kochania człowieka zniewolonego nałogiem. Po tak obfitej uczcie dla ducha, przyszła pora na "coś" dla ciała. Wszyscy razem udali się na wspólny posiłek, który był dodatkowym czasem budowania więzi. Chwilę po godzinie 15:00 wszyscy ponownie zgromadzili się w kaplicy, gdzie odbyła się adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a po niej - wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia.

Zwieńczeniem tego dnia była godzina świadectw, podczas której każda z obecnych osób mogła podzielić się swoimi przeżyciami. Nieocenioną posługę w tym dniu spełniła także Diakonia Muzyczna z Wyszkowa wraz z Panem Jackiem Gajewskim, którzy swoim śpiewem ubogacili to wydarzenie. O godzinie 17:00, po raz kolejny, głos zabrał Moderator Diakonii Wyzwolenia – ks. Mateusz, który podsumował całe spotkanie i podziękował wszystkim za przybycie.

Niewątpliwe jest, że ten Diecezjalny Dzień Jedności KWC przeszedł już do historii. Nie mniej jednak, organizatorzy zapewniają, że było to pierwsze, ale nie ostatnie takie spotkanie, gdyż niesie ono za sobą wiele pięknych owoców. Do zobaczenia za rok!


Agnieszka Gronostajska