google plus facebook youtube

In omnibus Christus

 

Wielkim bólem napełniła nasze serca wiadomość o śmierci bpa Stanisława. Wiemy i pamiętamy jak bardzo wiele radości wnosił w nasze spotkania oazowe, dni wspólnoty, posłanie animatorów. Zawsze serdeczny i otwarty na sprawy Ruchu Światło-Życie naszej diecezji. Niech spłatą długu wdzięczności za wszelkie dobro, którego doświadczaliśmy ze strony śp. Bpa Stanisława będzie nasza modlitwa. W związku z uroczystościami pogrzebowymi gorąco zapraszam wszystkich członków i sympatyków Ruchu Światło-Życie naszej diecezji (dzieci, młodzież, dorosłych, małżonków DK, kapłanów moderatorów, członków stowarzyszenia Diakonia) do udziału w Mszy Świętej żałobnej sprawowanej w katedrze w środę (22.01) o 18:00, a także do wzięcia udziału w czuwaniu które rozpocznie się po Mszy i potrwa do g. 21:00. Zachęcam również w miarę możliwości do wzięcia udziału w głównych uroczystościach pogrzebowych w czwartek (23.01) o g. 11:00.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

Ks. Dawid Kulesza
Moderator Ruchu Światło-Życie diec. łomżyńskiej